+358 50 597 8088

HENKILÖTIETOLAIN (523/1999) 10§ MUKAINEN TIETOSUOJASELOSTE

 

1. Rekisterinpitäjä

Voimaaon.com / Led Experts Finland Oy
Multiantie 7
42700 KEURUU
Puhelin: +358 10 281 2131
Email: asiakaspalvelu@ledexperts.fi

2. Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö

Nimi: Petri Kivimäki

petri.kivimaki@ledexperts.fi

3. Rekisterin nimi

Voimaaon.com / Led Experts Finland Oy käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään voimaaon.com /  Led Experts Finland Oy:n asiakassuhteiden hoitamiseen, asiakasyhteydenpitoon sekä markkinointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

 etunimi, sukunimi

–  sähköpostiosoite

–  titteli

–  yritys

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tallennetaan tiedot Led Experts Finlandin rekisteröityneistä käyttäjistä.

7. Tietojen luovutukset

Henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille Euroopan Unionin alueella sijaitseville tahoille, kuten esimerkiksi voimaaon.com /  Led Experts Finland Oy:n yhteistyökumppaneille sekä viranomaisille.

8. Tietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Palvelun asiakasrekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena rekisterin ylläpitäjän tai tämän valtuuttaman tahon toimesta. Tietojärjestelmä on suojattu käyttäen asianmukaisia teknisiä suojauksia ulkoisia tietomurtoja vastaan. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Rekisterin käyttöä valvotaan käyttäjätunnuksin ja salasanoin.